کتاب‌های منتشر شده آکادمی کوچینگ کودک و نوجوان

کتاب کوچینگ کودک و نوجوان

راهنمای عملی برای

موفقیت/رشد/توسعه‌فردی

کتاب چگونه یک کوچ عالی باشیم

۲۴ درس مدیریتی

برای افزایش بهره‌وری کارکنان

پیمایش به بالا