وبینارهای آموزشی آفلاین آکادمی

وبینار کوچ نسل نو

ابزار کوچینگی معلم نسل آلفا

ویژه معلمان مقطع ابتدایی

وبینار پیاده‌سازی کوچینگ در مدرسه

اجرای سیستم کوچینگ در مدرسه

ویژه مدیران مقطع ابتدایی

وبینار کوچینگ کارکنان

افزایش بهره‌وری منابع انسانی

ویژه مدیران مقطع ابتدایی

وبینار کوچینگ و تحول مدرسه

تحول در مدارس ابتدایی

ویژه مدیران مقاطع ابتدایی

وبینار آموزش در فنلاند

آشنایی با سیستم آموزشی در فنلاند

ویژه مدیران و معلمان مقاطع ابتدایی

وبینار کوچینگ در مدرسه

چیستی/چرایی/چگونگی

ویژه مدیران مقطع ابتدایی

وبینار یخ شکن

با دانش‌آموزانت گرم‌تر شروع کن

ویژه معلمان مقطع ابتدایی

پیمایش به بالا