فکر میکنم فرزندم مشکل خشم دارد

فرزندم مشکل کنترل خشم دارد!

بیشتر اوقات، طغیان خشم در کودکان به این دلیل اتفاق می افتد که آنها نمی دانند چگونه با ناامیدی خود کنار بیایند و یا سایر احساسات ناراحت کننده را مدیریت کنند. به عنوان یک کودک، آنها توانایی حل مسائل عاطفی را به دست نیاورده اند تا بتوانند از ناراحتی خود جلوگیری کنند. با اینکه خشم […]

فرزندم مشکل کنترل خشم دارد! بیشتر بخوانید »