خود کوچینگ

خود کوچینگ ای چیست؟ 56 سوال و ابزار

این دفعه که احساس کردید به مشکلی دچار شده اید، از شما دعوت می کنم که چشمان خود را ببندید و یک فرد عاقل را تصور کنید.پاسخ آنها و کل مکالمه مفصل را تصور کنید. آنها چگونه مشکل را درک می کنند؟ پاسخ و توصیه آنها چیست؟ بعد از آن چه احساسی دارید؟یادگیری و هدایت خود از طریق فرآیندهای مبتنی بر راه حل های شناختی مانند این نمونه ای از تمرینی است به نام خود کوچینگ ای – مهارتی که ارزش پرورش دارد.

خود کوچینگ ای چیست؟ 56 سوال و ابزار بیشتر بخوانید »