وبینارهای آموزشی آفلاین

وبینارپیاده‌سازی سیستم کوچینگ درمدرسه

ویژه مدیران مقطع ابتدایی

.

وبینار آفلاین کوچینگ کارکنان

افزایش بهره‌وری منابع انسانی

به همراه کتاب و گواهی‌نامه

وبینار آفلاین کوچینگ و تحول‌مدرسه

ویژه مدیران و معلمان پیشرو

.

وبینار آفلاین کوچ نسل نو

ابزار کوچینگی معلم نسل آلفا

ویژه معلمان دبستان

وبینار آفلاین آموزش در فنلاند

آشنایی با سیستم آموزشی فنلاند

ویژه مقطع ابتدایی

وبینار آفلاین کوچینگ در مدرسه

چیستی/چرایی/چگونگی

ویژه مدیران مقطع ابتدایی

وبینار آفلاین یخ شکن

امسال را با دانش‌آموزانت گرم‌تر شروع کن

ویژه مربیان مقطع ابتدایی

پیمایش به بالا