وبینار آفلاین کوچینگ در مدرسه

وبینار آفلاین کوچینگ در مدرسه

وبینار آموزشی کوچینگ در مدرسه

چیستی؟ چرایی؟ چگونگی؟

ویژه مدیران مقطع ابتدایی

درباره وبینار کوچینگ در مدرسه:

.

پیمایش به بالا