دوره‌های آموزشی آنلاین بهار ۱۴۰۳

کوچینگ زندگی ویژه ۷ تا ۹ سال

پکیج+

24جلسه‌کلاس‌آنلاین+

گواهی‌نامه

کوچینگ زندگی ویژه ۱۰ تا ۱۲ سال

پکیج+

24جلسه‌کلاس‌آنلاین+

گواهی‌نامه

کوچینگ استعداد ویژه ۷ تا ۹ سال

پکیج+

24جلسه‌کلاس‌آنلاین+

گواهی‌نامه

کوچینگ استعداد ویژه ۱۰ تا ۱۲ سال

پکیج+

24جلسه‌کلاس‌آنلاین+

گواهی‌نامه

وبینارهای آموزشی آفلاین

وبینار آفلاین کوچ نسل نو

ابزار کوچینگی معلم نسل آلفا

ویژه معلمان دبستان

وبینارپیاده‌سازی سیستم کوچینگ درمدرسه

ویژه مدیران مقطع ابتدایی

وبینار آفلاین کوچینگ کارکنان

افزایش بهره‌وری منابع انسانی

به همراه کتاب و گواهی‌نامه

وبینار کوچینگ و تحول مدرسه

.

ویژه مدیران و معلمان پیشرو

وبینارهای آموزشی آنلاین

وبینار آموزشی کوچِ نسلِ نو

ابزار کوچینگی معلم نسل آلفا

صدور گواهی‌نامه پایان‌دوره

وبینار آموزشی کوچینگ کارکنان

وبینار آموزشی کوچینگ کارکنان

افزایش بهره‌وری منابع انسانی

به همراه کتاب و گواهی‌نامه

محصولات آکادمی

کتاب چگونه‌یک‌کوچ‌عالی‌باشیم

۲۴ درس مدیریتی

برای افزایش بهره‌وری کارکنان

کتاب کوچینگ زندگی برای کودک و نوجوان

راهنمای عملی برای موفقیت، رشد

و توسعه فردی

پیمایش به بالا